Úvod >  Kariéra

Kariéra

 


Výběrové řízení na rezidenční místo

Poliklinika Břeclav, s. r. o. vyhlašuje výběrové řízení na rezidenční místo
dle vyhlášky č. 186/2009 Sb.

Specializační obor: Všeobecné praktické lékařství – 1 rezidenční místo

Písemné přihlášky je nutné doručit osobně nebo poštou do 24. 8. 2018 včetně.
K osobním pohovorům budou účastníci pozváni elektronicky.

Adresa pro dotazy a podání přihlášek:         

Poliklinika Břeclav, s. r. o.
Mzdové a personální oddělení
Hanáčková Lenka
Bří. Mrštíků 38
690 02 Břeclav
Tel: 519 303 217
e-mail: hanackova@poliklinika.cz

Rezidentem se v roce 2018 může stát pouze lékař, který je zařazen do oboru po 1. 7. 2017.

Seznam dokladů, které se přikládají k přihlášce:

 1. Přihláška do výběrového řízení (příloha č. 1)
 2. Vyplněný osobní dotazník (příloha č. 2)
 3. Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání (ne starší 3 měsíců)
 4. Výpis z Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
 5. Neověřenou kopii dokladu o získání odborné způsobilosti
 6. Potvrzení o zařazení do oboru specializačního vzdělávání
 7. Přehled odborné praxe

Hodnotící kritéria:

 1. Formální náležitosti – úplné doložení všech požadovaných dokladů do výběrového řízení
 2. Vzdělání a kvalifikace, zájem o specializační obor
 3. Osobnostní předpoklady
 4. Odborné znalosti a dovednosti – práce s PC, jazykové znalosti .......... 

Dokumenty ke stažení:    

osobni-dotaznik.xlsx

prihlaska-do-vyberoveho-rizeni.xlsx                                                                                           Poliklinika Břeclav, s. r. o. přijme do pracovního poměru lékaře radiodiagnostika s atestací v oboru na celý, případně i částečný úvazek.

- znalost mammodiagnostiky vítána,
- nástup možný ihned. Jednosměnný provoz,
- nabízíme možnost ubytování na internátě.


Bližší informace:
Mgr. Kateřina Hemzalová
Vrchní sestra
Poliklinika Břeclav, s. r. o.
519 303 250
hemzalova@poliklinika.cz